"Колежке, дай ми градска..."

или от Александър Бел до Обединените Комуникации
Съвременни комуникации
Обединените комуникации представляват интеграция на услугите, извършвани в реално време, като чат, телефония, аудио- и видеоконфереции, презентации и споделяне на данни с останалите услуги, помагащи за комуникацията (гласова поща, e-mail, SMS и факс). За тази цел се използват  едно или няколко устройства и един или няколко доставчика на услуги, които се обединяват и управляват от един интерфейс, използвайки различни видове устройства ( смартфони, лаптопи, таблети и др.)